Vernisaje

Expoziție de pictură “Dialoguri cromatice”


 

                           DIALOGURI CROMATICE ,

cu artişti dobrogeni

 

În contextul evenimentelor culturale găzduite de Biblioteca Naţională I. N. Roman din Constanţa, Asociaţia „ARTIŞTI DOBROGENI”, organizație non-profit înscrisă în Registrul Special al Asocialțiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Constanța sub nr. 8/03.02.2015, aduce în atenţia iubitorilor de artă expoziţia “Dialoguri cromatice”, care prezintă pe simeze povestea fiecărui artist, exprimată în culori, într-un dialog cromatic cu referire la activitatea lor din anul precedent. Totodată, la vernisaj se va lansa şi catalogul de pictură cu acelaşi nume, care conţine toate lucrările din expoziţie.

            Expoziţia artiştilor dobrogeni vine în sustinerea necesităţii de dezvoltare a sentimentului de apartenenţă la un popor cu istorie culturală, pe meleaguri cu peisaje inedite, sentiment completat cu emoţia şi sensibilitatea pe care o transmit artiştii prin creaţiile lor.

Această Agora de activităţi culturale a Asociaţiei Artişti Dobrogeni, creatori de artă, poezie, proză şi muzică, propune o punte de legatură între comunitatea locală şi creatorii de artă dobrogeni, care urmăresc creşterea numărului de participanţi la actul de cultură, promovarea educaţiei prin artă şi dezvoltarea comunicării interculturale din Dobrogea,  pentru că trăim într-o lume care pare că striveşte emoţia şi sensibilitatea prin pragmatismul ei iar tehnologizarea duce la lipsa de comunicare reală.

Spaţiul geografic dintre Dunăre şi Marea Neagră a dat de-a lungul timpului personalităţi importante pentru cultura şi civilizaţia romănească. Luându-l ca reper pe Ovidiu, “cântarețul iubitor, gingaș, răpus de al său talent”, orice tânăr creator născut pe meleagurile dobrogene, iubește și se definește în raport cu poezia lui. Aici s-au născut Ion Jalea, Boris Caragea, Grosu Cristea, Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu și mulți alți artiști importanți. Boris Caragea, spunea un cronicar, a învățat pe tarâmul natal unduirea, intensitatea, lumina, seninul și deșertăciunea (din Revista Dobrogeană).

Astfel, înființarea Asociației Artiști Dobrogeni apare ca o continuitate, în discontinuitatea unei idei interbelice. Aceea de a uni spiritul creativ, liber, într-un nucleu ce vrea să descrie o dinamică a expresivității în toate domeniile spiritualității de la malul Pontul Euxin. Un artist se naște ușor, dar se formează greu, trecând prin furcile caudine ale opiniei publice, în expoziţii de grup şi personale, sub îndrumarea criticului de arta şi a profesioniştilor în pictură.

Prin expoziţia “Dialoguri cromatice”, dragi iubitori de artă, vă invităm să va delectaţi şi să apreciaţi actul de cultură al celor 21 de artişti plastici participanţi cu lucrări la expoziţia organizată sub coordonarea preşedintelui fondator al asociaţiei, Mirela Iuliana Turtoi, expoziţie prezentată in data de 30 septembrie 2021, de criticul de artă, drd. Deleanu Geta. S-au alăturat la eveniment artişti de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovschi din Constanţa, prin pregătirea unui dialog muzical, cu acorduri care să rezoneze cu vibraţiile transmise de acordurile cromatice de pe simeze.

 

 

Vernisaje
Expoziție de pictură “Itinerarii istorice cu artiști dobrogeni”
Asociatia Artisti Dobrogeni
Expoziție de pictură “Salonul de primavară”
Asociatia Artisti Dobrogeni
Expoziție de pictură in acuarelă “O geană de lumină”