Asociatia Artisti Dobrogeni

Enache Tusa


 

Enache Tusa 

– Membru Fondator

 

 

Motto:

Dobrogea – din tărâmul dintre ape ….spre oriunde!

Particularitățile culturale ale Dobrogei sunt unice acest aspect fiind exploatat din plin de artiști, folcloriști și scriitori. Multiculturalitatea dobrogeană este relevantă, modelul interetnic care s-a consolidat în timp este unic în Europa putând oferi expertiză pentru multe spații culturale care au cunoscut conflicte interetnice. Creația artistică dobrogeană a evoluat într-un mod unic și exotic datorită multitudinii comunităților care au trăit și trăiesc în acest spațiu cultural și identitar încercând să ofere originalitate spcificului fiecăreia dintre aceste identități.

În lunga existență Dobrogea a cunoscut mai multe stăpâniri cum ar fi cea romană (679 de ani) și cea otomană (458 de ani). Sub stăpânire otomană în teritoriul dobrogean au fost colonizați în principal turci și tătari (de confesiune islamică) cât și greci, armeni, găgăuzi, lipoveni, germani. De la 1878 Dobrogea intră sub stăpânirea sistemului administrativ și politic al României și devine românească în secolul XX. În toată perioada în care s-a aflat în cadrul Imperiului Otoman, cursul istoriei sociale a Dobrogei a fost marcat de procesul otomanizării. Astfel organizarea culturală și administrativă a Dobrogei a fost impusă și coordonată de instituțiile Imperiului Otoman. Până în secolul XIX lucrurile par să nu se fi schimbat pentru Dobrogea ea rămânând, în esenţă, o provincie de graniță a administraţiei otomane așa cum o găsesc și responsabilii politici ai României la 1878.

Evoluțiile demografice și fluxurile multiple de populaţie care au avut loc în Dobrogea după 1878 au produs efecte în plan economic, cultural şi chiar religios, transformările fiind extrem de complexe la nivelul cultural. Dobrogea incepe să cunoască astfel un proces de îmbogăţire a folclorului precum şi a manifestărilor artistice de influență occidentală, altele decât cele islamice. În acest context întreaga mișcare artistică și culturală dobrogeană contemporană îşi are originile în modelele occidentale, care, încercând să contureze creația laică, a contribuit în mod excepțional la conturarea unei originalități și a unei culturi identitare de excepție. Asociația „Artiști Dobrogeni” este continuatorea acestor tradiții culturale și va îmbogăți modelul cultural dobrogean prin creațiile originale și prin valoarea artiștilor și membrilor pe care-i cuprinde.

Asociatia Artisti Dobrogeni
CAZINOUL DIN CONSTANȚA, DE LA ISTORIE ȘI LEGENDĂ LA SOLUȚIILE ACTUALE
Asociatia Artisti Dobrogeni
LEGENDELE DE PE PLAIURILE BALAURILOR – VULCANII NOROIOSI
Asociatia Artisti Dobrogeni
LEGENDA COMPLEXULUI RUPESTRU DE LA ALUNIȘ